OBS: Ingen godsafhentning Grundlovsdag

Vi afhenter ikke gods Grundlovsdag (5. juni 2024). 

Kontoret og telefonerne har dog stadig åbent. 

Betingelser Sea Freight

INTERFJORD Sea Freight

"Såfremt INTERFJORD A/S selvstændigt har påtaget sig en søtransportopgave - og således står som transportør i aftaleforholdet til ordregiveren - så udføres søtransporten i henhold til de til enhver tid gældende præceptive regler vedrørende transportansvar i Søloven".