Betingelser Sea Freight

INTERFJORD Sea Freight

"Såfremt INTERFJORD A/S selvstændigt har påtaget sig en søtransportopgave - og således står som transportør i aftaleforholdet til ordregiveren - så udføres søtransporten i henhold til de til enhver tid gældende præceptive regler vedrørende transportansvar i Søloven".