Betingelser Air Freight

INTERFJORD Air Freight

"Såfremt INTERFJORD A/S i forhold til sin ordregiver har afgivet et selvstændigt lufttransportløfte - og således står som transportør i aftaleforholdet til ordregiveren - så udføres lufttransporten i henhold til de til enhver tid gældende regler i Luftfartsloven."