Code of Conduct

INTERFJORD Group

Code of Conduct

INTERFJORD er en velrenommeret, dynamisk, partnerejet transportvirksomhed med kontorer i Glyngøre, Frederikshavn, København, Randers, Stavanger Norge og Krakow Polen, der via dygtige og veluddannede medarbejdere formidler et bredt udvalg af produkter på det globale transportmarked. INTERFJORD tilbyder et bredt udvalg af transportprodukter som landevejstransport i hele Europa, kurer-, luft- og søfragtsløsninger world wide.

INTERFJORD ønsker at tage ansvar overfor kunder, ansatte, investorer samt offentligheden. Vi overholder gældende lovgivning uanset lokation og til enhver tid. Vi har respekt for etiske værdier og bæredygtig adfærd. INTERFJORD er medlem af Danske Speditører, og dermed sikre vi vores kunder og samarbejdspartnere:

  • At speditøren har tilrettelagt sine kontrakter således, at det er tilstræbt, at transporten foregår be­tryggende.
  • At vognmænd, der indgår aftaler med de speditører, som har tilsluttet sig Danske Speditørers Code of Conduct, forpligtes af speditøren til at tilbyde deres ansatte ordnede og ordentlige vilkår
  • At speditøren udfører en kontrolindsats for at søge afdækket, om transporterne foregår betryg­gende.
  • At speditørerne får muligheder for at drage de nødvendige konsekvenser, hvis forholdene hos un­derleverandørerne ikke er i orden.

INTERFJORD forventer ligeledes at vores leverandører og forretningspartnere tilstræber samme tilgang til Code of Conduct som INTERFJORD. Alle som har kontrakt med INTERFJORD om at leverer transportydelser, forretningspartnere, repræsentanter som arbejder på vegne af INTERFJORD, diverse salgskanaler og alle Deres ansatte – De skal handle ansvarligt og rette sig efter grundprincipperne, som er præsenteret i denne Code of Conduct. Skulle leverandører eller forretningspartnere entrere med tredjemand i forbindelse med fx en fragtløsning, så forventer INTERFJORD at tredjemand ligeledes retter sig efter principperne i denne Code of Conduct.

INTERFJORD forventer at leverandører og forretningspartnere samt evt. tredjepart har samme tilgang til kvalitet. Ønsket om, at leverer kvalitetstransportløsninger, skal altid fremgå af alle leveringer.

Med venlig hilsen

INTERFJORD A/S

 

Hent vores Code of Conduct her