Farligt gods

INTERFJORD ekspederer farligt gods både som vej-, sø- og luftfragt.

INTERFJORD er tilsluttet en ekstern sikkerhedsrådgiver.