Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser ifølge aftale. Ved overskridelse beregner vi 2% rente pr. måned.

Alle priser er baseret på gældende dagskurser og oliepriser. Uforudsete afgifter og prisstigninger vil blive opkrævet separat.

Vi forudsætter et frit og uhindret fragtforløb samt transportørens mulighed for hensigtsmæssig planlægning af læsse- og lossetidspunkter.

Specielle leveringskrav fra modtagerens side og ekstraordinært tidsforbrug ved toldbehandling inden for EU beregnes særskilt.