NYHEDER

Louise er fratrådt og udtræder af ejerkredsen pr. 6. april 2020

06 maj, 2020

Louise er fratrådt og udtræder af ejerkredsen pr. 6. april 2020

 

Louise Dam Jensen er med virkning fra 6. april 2020 fratrådt sin stilling som speditør og partner hos INTERFJORD Frederikshavn A/S.

 

Louises arbejdsfunktioner varetages fremover af Partner og Operational Manager Daniel Berg Gravesen.

 

De daglige ledelsesmæssige opgaver er fordelt mellem de øvrige partnere og daglige ledere af kontoret, herunder Kristian Andersen, Christoffer Nødgaard og Daniel Berg Gravesen.